Immunoglobulina anty-D jest podawana matkom Rh(-), u których mogło dojść do konfliktu serologicznego (tym, które rodzą dziecko Rh(+) w ciągu 72 godzin po porodzie.

Jeśli nie udało się jej podać w tym czasie, należy ją zastosować nie później niż do 10 dni od czasu narażenia na immunizację. Dawka immunoglobuliny jest uzależniona od sposobu ukończenia ciąży (poród naturalny, cięcie cesarskie), mnogości ciąży (większa dawka po porodzie bliźniąt, trojaczków itd.) oraz ewentualnych zabiegów okołoporodowych, takich jak ręczne wydobycie łożyska lub łyżeczkowanie macicy po porodzie. Taka profilaktyka stanowi zabezpieczenie dla kolejnych ciąż.