Konflikt serologiczny, czyli konflikt matczyno-płodowy i jego znaczenie dla pierwszej ciąży zależy od grupy krwi, w obrębie której występuje. Niektóre z nich zagrażają pierwszemu dziecku w bardzo niewielkim stopniu, a dopiero w kolejnych ciążach stanowią duże zagrożenie. Inne z kolei mogą powodować groźne skutki dla płodu już podczas pierwszej ciąży.

Pierwsza ciąża a konflikt serologiczny w obrębie grup krwi:

Rh

Konfliktu serologiczny, który występuje w obrębie grup Rh jest najczęściej spotykany.

Mamy z nim do czynienia, gdy ciężarna ma grupę krwi Rh(-), a ojciec Rh(+) i dziecko dziedziczy grupę krwi właśnie po ojcu.

Do konfliktu dochodzi gdy do krwioobiegu matki dostanie się krew dziecka. Najczęściej dzieje się to podczas porodu. Dopiero wtedy dochodzi do immunizacji, w wyniku której matka wytwarza przeciwciała. To właśnie one zagrażają dziecku. Należy pamiętać, że to zagrożenie dotyczy z reguły drugiego i kolejnego dziecka.

Inaczej jest, jeśli do immunizacji i wytworzenia przeciwciał doszło wcześniej, w poprzednich ciążach niezakończonych porodem, na przykład w wyniku: poronienia, ciąży pozamacicznej, łyżeczkowania jamy macicy, w aktualnej ciąży, w przypadku zabiegów wewnątrzmacicznych, krwawień przedporodowych lub poza ciążą, na przykład w przypadku przetoczenia krwi niezgodnej grupowo.

Wtedy zachodzi obawa, że już pierwsze dziecko, jak i każde kolejne może być zagrożone chorobą hemolityczną. Poza tymi przypadkami, gdy niezgodność krwi następuje w obrębie czynnika Rh, konflikt serologiczny będzie stanowił zagrożenie raczej dla kolejnych ciąż (oczywiście tylko tych, w których grupy krwi matki i dziecka będą się różnić). W pierwszej ciąży konsekwencje konfliktu serologicznego występują rzadko.

Głównych grup krwi, czyli: A, B, AB, 0

Konflikt serologiczny w obrębie tych grup krwi jest częsty i łagodniejszy w skutkach.

Do konfliktu matczyno-płodowego dochodzi w momencie, gdy np. ciężarna ma grupę krwi 0, a płód dziedziczy grupę krwi po ojcu i ma np. A, B lub AB. Tak, jak w przypadku konfliktu w obrębie grup Rh, organizm matki wytwarza przeciwciała zwalczające „obce” krwinki dziecka. Taki konflikt może dotyczyć zarówno pierwszego dziecka, jak i każdego kolejnego. Najczęściej objawy w postaci niedokrwistości i żółtaczki wynikającej z nadmiernego rozpadu krwinek występują już po porodzie, u noworodka, a nie w trakcie ciąży u płodu.

W układach takich jak: Kell, Kidd, Duffy

Konflikty serologiczne tego typu występują niezwykle rzadko.

W tym konflikcie matczyno-płodowym główne zagrożenie dotyczy drugiej i każdej kolejnej ciąży.

Konflikt płytkowy

Konflikt serologiczny zwany konfliktem płytkowym występuje w obrębie antygenu HPA-1a obecnego na płytkach krwi. Jeśli w tym układzie występuje niezgodność i ciężarna nie ma antygenu na swoich płytkach krwi, a u płodu jest on obecny, dochodzi do immunizacji. Wówczas, podobnie jak w innych rodzajach konfliktu serologicznego, organizm matki wytwarza przeciwciała niszczące krwinki płytkowe płodu. Podobnie jak podczas konfliktu serologicznego w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0 ten konflikt może dawać objawy już podczas pierwszej ciąży. U płodu i noworodka stwierdza się małopłytkowość, która może prowadzić do krwotoków (także nasilonych), zagrażających życiu płodu i noworodka.