Jeśli pojawią się jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu leczniczego firmy CSL Behring, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

CSL Behring gromadzi informacje o niepożądanych  działaniach swoich leków, w celu monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania oraz przeprowadzania oceny i zgłaszania takich przypadków, odpowiednim organom regulacyjnym.

W Polsce pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane leków firmy CSL Behring powinni zgłaszać takie przypadki na adres: qppv@apcinstytut.pl  lub PhV-EEU@cslbehring.com.