Strona internetowa konfliktserologiczny.pl ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Informacje zamieszczane na tej stronie nie powinny być traktowane jako udzielenie porady lekarskiej lub instrukcji korzystania z produktu farmaceutycznego, ani jako informacje zastępujące badanie medyczne lub zalecenia lekarza.

Dokładamy starań, aby treści zamieszczone na tej stronie były aktualne. Jednakże nie gwarantujemy, że treści te będą kompletne, dokładne, aktualne ani dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony. W przypadku zamiaru skorzystania z treści zawartych na tej stronie, Użytkownik powinien zweryfikować je uprzednio także w innym źródle informacji.

Dla wygody Użytkowników strony, może ona zawierać linki do innych stron internetowych, które pozostają poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich stron internetowych oraz skutków użycia takich linków przez Użytkowników strony.

Żadna informacja zawarta na stronie konfliktserologiczny.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Zawartość strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Użytkownik może skopiować treści umieszczone na tej stronie internetowej wyłącznie dla użytku osobistego.

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą być w każdym czasie zmienione lub usunięte.

Właścicielem i Administratorem strony jest CSL Behring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. A. Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396368, NIP 5272665880, REGON 145830261, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

Opracowanie medyczne tekstów na stronie: dr n.med. Hanna Szweda, specjalista ginekologii i położnictwa.

Piśmiennictwo:

 1. Basu S. i wsp. Hemolytic disease of the fetus and newborn: Current trends and perspectives. Asian J. Transfus. Sci. 2011; 5 (1): 3-7.
 2. Bręborowicz G. H. (red.). Położnictwo i ginekologia. Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013; str. 103-111.
 3. Brojer E., Wielgoś M. Postępowanie w przypadku konfliktu serologicznego i konfliktu płytkowego. Medycyna Praktyczna dla Lekarzy 2016. http://www.mp.pl/ginekologia/ekspert/137430,postepowanie-w-przypadku-konfliktu-serologicznego-w-zakresie-antygenu-rhd; Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 4. Bugiera M., Szymankiewicz M. Choroba hemolityczna płodu i noworodka – profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; 5 (2): 85-88.
 5. Chazan i wsp. Opieka laboratoryjna nad przyszłą mamą. Diagnosta laboratoryjny 2013; 1 (30): 7-13.
 6. Czajkowska M. i wsp. Profilaktyka konfliktu serologicznego. Ann. Acad. Med. Siles. 2006; 60 (6): 544-547.
 7. Dębska M. Alloimmunologiczna małopłytkowość płodu. Postępy Nauk Medycznych, 2009 (8): 628-634.
 8. Dębski R. Profilaktyka konfliktu serologicznego –co jeszcze można poprawić? Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie 2015;8: 27-31.
 9. Hańczak I. i wsp. Dynamika zmian badań serologicznych i biochemicznych obserwowanych w konflikcie serologicznym anty – Rh(D) między matką a płodem wpływ stosowanego systemu profilaktyki. Opis przypadku. Acad. Med. Gedan. 2014: 44; 59-69.
 10. http://www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl/. Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
 12. Łepecka – Klusek C. i wsp. Istota konfliktu serologicznego i jego profilaktyka, Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 1 (34): 59-62.
 13. Michalczyk M., Kordek A. Konflikt serologiczny. https://podyplomie.pl/wiedza/stany-nagle/konflikt-serologiczny. Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 14. Pięta-Dolińska A. i wsp. Podstawowa opieka nad ciężarną. Medycyna po Dyplomie. Algorytmy. 2015; 1 (4).
 15. Radowicki S., Łaguna P., Wielgoś M. Zalecenia dotyczące stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18 grudnia 2015 rokuhttp://www.nck.gov.pl/zalecenia-stosowania-immunoglobuliny-anty-rhd-w-profilaktyce-konfliktu-matczyno-plodowego-w-zakresie-antygenu-d-z-ukladu-rh-obowiazujace-od-dnia-18-12-2015-r/. Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 16. Routine antenatal anti-D prophylaxis for women who are rhesus D negative, NICE technology appraisal guidance [TA156] 2008. https://www.nice.org.uk/guidance/ta156?unlid=25217621120162221866. Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 17. Fabijańska-Mitek J. Przeciek płodowo-matczyny: skutki kliniczne i metody oceny. Acta Haematologica Polonica 2011: 42 (3): 445-451.
 18. Wielgoś M. Konflikt serologiczny można dziś skutecznie leczyć. pl  http://swiatlekarza.pl/konflikt-serologiczny-mozna-dzis-skutecznie-leczyc/Data wejścia na stronę 15.07.2019r.
 19. Wielgoś M. i wsp. Konflikt serologiczny i choroba hemolityczna płodu. Ginekol. Dypl. 2008: 130-131.

© 2019 CSL Behring sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CSLBPL-2/08/2019