Leczenie powikłań choroby hemolitycznej jest możliwe zarówno u płodu, jak i u noworodka. Jeszcze w trakcie ciąży, w przypadku wystąpienia niedokrwistości u płodu, można wykonać wewnątrzmaciczną transfuzję krwi. Przetaczanie krwi wykonywane jest przez pępowinę pod ścisłą kontrolą ultrasonograficzną. Transfuzje wewnątrzmaciczne można powtarzać zależnie od potrzeb. W pewnych przypadkach wskazane jest wcześniejsze ukończenie ciąży.

U noworodków stosuje się fototerapię. Jest to podstawowy nieinwazyjny sposób leczenia żółtaczki noworodkowej. Rozpoczęta odpowiednio wcześnie i prowadzona intensywnie może ograniczyć konieczność stosowania transfuzji krwi. Podczas fototerapii na noworodka skierowane jest światło niebieskie, które ułatwia eliminację przez skórę nadmiaru bilirubiny. Jeśli fototerapia nie jest wystarczająca, wykonuje się dodatkowo transfuzje krwi. Zastosowanie tych metod pozwala z jednej strony na eliminację nadmiaru bilirubiny, który mógłby działać toksycznie i wpływać negatywnie na rozwój noworodka, a z drugiej (transfuzje) na normalizację parametrów hematologicznych.