Zobacz, jak można sprawdzić, czy konflikt serologiczny zagraża Tobie i Twojemu dziecku

  1. Podstawowym badaniem wykonywanym na początku ciąży jest określenie grupy krwi. Takie badanie wykonuje się zarówno u ciężarnej, jak i u ojca dziecka. Oznaczenie grupy krwi jest niezbędne do wykrycia niezgodności i oceny ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego.
  2. Kolejnym badaniem wykonywanym równocześnie z oznaczeniem grupy krwi jest badanie sprawdzające obecność przeciwciał  w surowicy krwi ciężarnej. Badanie to wykonuje się na początku ciąży, a później, zależnie od wyniku, powtarza się w każdym trymestrze oraz okresie okołoporodowym lub nawet częściej w przypadku stwierdzenia obecności przeciwciał. Powszechne wykonywanie tego badania pozwala na wykrycie przeciwciał przeciwko antygenom Rh, a także innym, rzadziej powodującym konflikt serologiczny (np. z układu Kell, Duffy lub przeciwko antygenom grup głównych, np. A)
  3. W razie wystąpienia konfliktu serologicznego bardzo ważne jest, aby ciężarna była pod stałą opieką specjalisty. Konieczna jest szczegółowa diagnostyka ultrasonograficzna pod kątem ewentualnych zmian, mogących świadczyć o wystąpieniu choroby hemolitycznej i niedokrwistości u płodu. Podczas badania USG ocenia się przepływ krwi w tętnicy środkowej mózgu dziecka – szybki przepływ może świadczyć o niedokrwistości u dziecka. W takiej sytuacji wykonuje się badanie morfologii krwi dziecka – krew pobiera się poprzez nakłucie pępowiny dziecka (zabieg kordocentezy).