Kiedy dochodzi do immunizacji?

Jeśli do krwioobiegu matki dostanie się niewielka ilość krwi płodu (ok. 0,2 ml) różniąca się od jej grupy krwi (zawierająca obcy antygen), dochodzi do immunizacji (czyli „uczulenia” organizmu matki na antygen płodowy). Wówczas organizm ciężarnej zaczyna wytwarzać przeciwciała, które chcą zwalczyć „obce” krwinki.  Najczęściej do przecieku krwi dochodzi podczas porodu. Do immunizacji na antygen czerwonokrwinkowy dochodzi u około 10-15% mam Rh(-). Wytworzone w takiej sytuacji przeciwciała nie zagrażają dziecku z obecnej ciąży. Jednak immunizacja, do której doszło w trakcie pierwszej ciąży i porodu, jest już groźna w drugiej i każdej kolejnej ciąży. Jest to główny problem w najczęściej występującym konflikcie (w obrębie grup krwi Rh). Przeciwciała przenikają przez łożysko i jeśli płód w kolejnej ciąży ma antygeny Rh na powierzchni czerwonych krwinek (czyli ma grupę krwi Rh(+), prowadzą do rozpadu zdrowych krwinek płodu. Konsekwencją jest choroba hemolityczna płodu oraz niedokrwistość o różnym nasileniu.

Do immunizacji może dojść podczas:

 • porodu
 • poronienia
 • przerwania ciąży
 • zabiegów wewnątrzmacicznych (między innymi biopsja trofoblastu, amniocenteza, kordocenteza)
 • urazów brzucha (szczególnie w III trymestrze ciąży)
 • transfuzji krwi niezgodnej grupowo
 • przedwczesnego odklejenia łożyska
 • ręcznego wydobycia łożyska
 • łyżeczkowania jamy macicy
 • krwawienia przedporodowego
 • usunięcia ciąży pozamacicznej