Pierwszym badaniem koniecznym w diagnostyce konfliktu serologicznego, które powinna wykonać każda kobieta w ciąży, jest badanie grupy krwi – zarówno w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0, jak również w zakresie czynnika Rh.

Czym jest odczyn Coombsa?

Kolejnym badaniem, któremu warto się poddać  jest test zwany odczynem Coombsa, który pozwala stwierdzić, czy w organizmie ciężarnej znajdują się przeciwciała. Jeśli przeciwciała nie zostały wykryte, to u kobiet Rh(-), aby nie doszło do immunizacji i konfliktu serologicznego, należy wdrożyć profilaktykę śródciążową z podaniem immunoglobuliny anty-D około 28 tygodnia ciąży.

Dzięki temu krwinki płodu krążące we krwi matki zostaną zneutralizowane i ryzyko immunizacji zostanie znacznie zredukowane.

Podczas ciąży można wykonać badanie grupy krwi dziecka, nieinwazyjną metodą, poprzez badanie płodowego DNA krążącego we krwi matki.  Polega ono na pobraniu krwi matki nie powodując  ryzyka dla płodu. Niestety jest  ono dość kosztowne.

Inna metoda, już bardziej inwazyjna, to  pobranie krwi płodu bezpośrednio z pępowiny podczas kordocentezy (w taki sposób bada się również morfologię płodu, jeśli wystąpi konflikt serologiczny i podejrzewa się niedokrwistość u płodu).