Immunoglobulina jest substancją, która wiąże płodowe krwinki krążące we krwi matki, zapobiegając w ten sposób „uczuleniu” matki na obce antygeny płodowe i wytworzeniu groźnych przeciwciał dla dziecka.

Liczba zachorowań płodu i noworodka na chorobę hemolityczną znacznie  się zmniejszyła na przestrzeni lat. Głównie dzięki upowszechnieniu badań na obecność przeciwciał u ciężarnych oraz dzięki wzrostowi świadomości dotyczącej profilaktyki w postaci immunoglobuliny anty-D.