Konflikt serologiczny
to sytuacja, w której kobieta ciężarna wytwarza przeciwciała odpornościowe, skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu.

W tym miejscu odpowiadamy na zagadnienia związane z tematyką konfliktu serologicznego.
Czym jest, jak wygląda diagnostyka oraz jak wykluczyć czynniki ryzyka.

 • Co to jest konflikt serologiczny?

  Konflikt serologiczny – to sytuacja, w której kobieta ciężarna wytwarza przeciwciała odpornościowe skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu, znajdującego się w jamie macicy. 

  więcej
 • Rodzaje konfliktu serologicznego

  Konflikt serologiczny w obrębie grup Rh. Ten rodzaj konfliktu serologicznego występuje najczęściej. Pojawia się wtedy, gdy ciężarna ma grupę Rh(-), a dziecko grupę odmienną, dziedziczoną po ojcu – Rh(+).

  więcej
 • Immunizacja – kiedy może do niej dojść?

  Kiedy dochodzi do immunizacji? Jeśli do krwioobiegu matki dostanie się niewielka ilość krwi płodu (ok. 0,2 ml) różniąca się od jej grupy krwi (zawierająca obcy antygen), dochodzi do immunizacji czyli „uczulenia” organizmu matki na dany antygen płodowy. Wówczas organizm ciężarnej zaczyna wytwarzać przeciwciała, które chcą zwalczyć „obce” krwinki.

  więcej
 • Pierwsza ciąża a konflikt serologiczny

  Konflikt serologiczny, czyli konflikt matczyno-płodowy i jego znaczenie dla pierwszej ciąży zależy od grupy krwi, w obrębie której występuje. Niektóre z nich zagrażają pierwszemu dziecku w bardzo niewielkim stopniu, a dopiero w kolejnych ciążach stanowią duże zagrożenie.

  więcej
 • Rozpoznawanie

  Wczesna ocena czynników ryzyka oraz wykonanie badań profilaktycznych – oznaczenie grup krwi rodziców, badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwkrwinkowych u matki powtarzane odpowiednio często w trakcie ciąży.

  więcej
 • Zapobieganie

  W dzisiejszych czasach medycyna idzie z każdym dniem do przodu, dając nam rozwiązania będące nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Istnieją metody, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. Poznaj je koniecznie!

  więcej
 • Konsekwencje konfliktu serologicznego

  Choroba hemolityczna. Przeciwciała obecne w surowicy matki przenikają przez łożysko do krwi płodu i niszczą krwinki czerwone płodu – dochodzi do ich rozpadu, czyli hemolizy. Na tym polega choroba hemolityczna. Rozpad krwinek prowadzi do niedokrwistości oraz innych groźnych dla płodu konsekwencji, takich jak: niedotlenienie tkanek, niewydolność krążenia u płodu, obrzęk ło...

  więcej
 • Leczenie choroby hemolitycznej

  Leczenie powikłań choroby hemolitycznej jest możliwe zarówno u płodu, jak i u noworodka. Jeszcze w trakcie ciąży, w przypadku wystąpienia niedokrwistości u płodu, można wykonać wewnątrzmaciczną transfuzję krwi.

  więcej
 • Fakty i mity na temat
  konfliktu serologicznego

  Mam grupę Rh(-), to znaczy, że wystąpi u mnie konflikt serologiczny – MIT. Konflikt serologiczny wystąpi, jeśli Twoje dziecko będzie miało grupę krwi Rh(+) oraz dojdzie do przecieku określonej ilości krwi do Twojego krwiobiegu, wskutek czego zaczniesz wytwarzać przeciwciała przeciwko krwinkom dziecka.

  więcej
 • Kogo dotyczy zagrożenie wystąpienia konfliktu serologicznego?

  Najczęściej występującym konfliktem serologicznym jest konflikt w zakresie czynnika Rh. W grupie ryzyka są wszystkie kobiety z grupą krwi Rh(-). Kluczowe znaczenie ma grupa krwi dziecka – konflikt serologiczny występuje, jeśli dziecko odziedziczy grupę krwi Rh(+), czyli odmienną niż u matki.

  więcej
 • Czym jest immunoglobulina anty-D?

  Liczba zachorowań płodu i noworodka na chorobę hemolityczną na przestrzeni lat zmniejszyła się znacznie, dzięki powszechnym badaniom obecności przeciwciał u ciężarnych, a także dzięki zastosowaniu profilaktyki w postaci immunoglobuliny anty-D.

  więcej
 • Odpowiedzi na najczęstsze pytania

  Czy zestawienie konfliktowe zawsze powoduje konflikt serologiczny? Zestawienie konfliktowe nie musi powodować konfliktu serologicznego. Konflikt serologiczny najczęściej powstaje u ciężarnych w obrębie grup krwi Rh.

  więcej
 • Diagnostyka konfliktu serologicznego

  Diagnostyka konfliktu serologicznego Pierwszym badaniem koniecznym w diagnostyce konfliktu serologicznego, które powinna wykonać każda ciężarna, jest badanie grupy krwi – zarówno w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0, jak również w zakresie czynnika Rh.

  więcej
 • Kalendarz badań diagnostycznych

  Kobieta ciężarna powinna wykonać wiele badań diagnostycznych. Warto poznać dokładny kalendarz ich wykonywania, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

  więcej
 • Dawki immunoglobuliny

  Po urodzeniu dziecka o grupie krwi Rh(+), przez matkę Rh(-) zaleca się następujące dawki immunoglobuliny anty-D: 150 μg, jeżeli poród był fizjologiczny. 300 μg, jeżeli poród odbył się przez cesarskie cięcie, po porodach zabiegowych, w ciąży bliźniaczej, przy ręcznym wydobyciu łożyska.

  więcej
 • Profilaktyka okołoporodowa

  Immunoglobulina anty-D jest podawana matkom Rh(-), u których mogło dojść do konfliktu serologicznego (tym, które rodzą dziecko Rh(+)) w ciągu 72 godzin po porodzie.

  więcej
 • Czynniki ryzyka

  Konflikt serologiczny występuje u kobiet, u których mogło dojść do immunizacji i wytworzenia przeciwciał przeciwkrwinkowych. Warto poznać czynniki ryzyka zaistnienia konfliktu serologicznego.

  więcej
 • Profilaktyka śródciążowa

  Do immunizacji może dojść przed porodem, dlatego zaleca się stosowanie profilaktyki śródciążowej. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D w 28-30 tygodniu ciąży.

  więcej