Każdy z nas dziedziczy określoną grupę krwi. Ta grupa krwi to zestaw antygenów: A, B lub AB.

Jeśli żaden z tych antygenów nie występuje, grupę krwi określa się jako 0.

U większości (ok. 85%) ludzi na powierzchni czerwonych krwinek występuje tzw. antygen D. Antygen D wykryto najpierw u małp Rhesus, stąd nazwa czynnik Rh. Krew osób, u których stwierdza się antygen D, określana jest jako Rh(+), kiedy go nie ma, mówi się o krwi Rh(-). Najczęściej diagnozowany rodzaj konfliktu serologicznego dotyczy właśnie antygenów Rh. O zestawieniu konfliktowym mówimy wtedy, gdy ciężarna ma grupę krwi Rh(-), a ojciec dziecka ma grupę Rh(+).

Czy zestawienie konfliktowe zawsze prowadzi do konfliktu serologicznego?

Samo zestawienie konfliktowe nie zawsze powoduje konflikt serologiczny. Bardzo rzadko zdarza się to w pierwszej ciąży. Najczęstsza sytuacja, w której dochodzi do konfliktu serologicznego, to taka, gdy mama ma grupę Rh(-) a tata Rh(+) i dziecko dziedziczy grupę krwi po ojcu. Przy zestawieniu konfliktowym dziecko nie musi jednak dziedziczyć grupy krwi po ojcu. Może mieć grupę krwi matki  i  wtedy konflikt serologiczny nie wystąpi. Oczywiście należy przy tym wykluczyć również inne czynniki ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego (np. poronienia, usunięcie ciąży pozamacicznej czy zabiegi wewnątrzmaciczne).

Zapamiętaj! konflikt serologiczny:

  • może wystąpić, jeśli na krwinkach płodu występują antygeny nieobecne na krwinkach matki (najczęściej dotyczy to antygenu Rh) przez co są odbierane jako „obce” i organizm matki wytwarza przeciwciała przeciwko tym antygenom. W wyniku działania tych przeciwciał może dojść do rozpadu krwinek płodu;
  • następuje w momencie, gdy krew dziecka przedostaje się do krwioobiegu matki (między innymi w trakcie porodu lub podczas krwawień w ciąży) – wówczas może dojść do immunizacji (wytworzenia przez matkę przeciwciał przeciwko krwinkom płodu), a następnie, jeśli przeciwciała przenikną przez łożysko do krwioobiegu płodu, dochodzi do niszczenia jego krwinek czerwonych;
  • jest groźny i może prowadzić do choroby hemolitycznej płodu i noworodka, ale wcześnie wykryty może być skutecznie leczony jeszcze w trakcie ciąży.Początek formularza