Najczęściej występującym konfliktem serologicznym jest konflikt w zakresie czynnika Rh.

W grupie ryzyka są wszystkie kobiety z grupą krwi Rh(-).

Kluczowe znaczenie ma grupa krwi dziecka – konflikt serologiczny występuje, jeśli dziecko odziedziczy grupę krwi Rh(+), czyli odmienną niż u matki. Jeśli ojciec ma grupę Rh(+), to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie również Rh(+), wynosi około 60%.

Dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia konfliktu to:

  • poronienie
  • ciąża pozamaciczna
  • zabiegi wewnątrzmaciczne
  • przedporodowe krwawienia, szczególnie jeśli matka nie otrzymywała profilaktycznie immunoglobuliny anty-D
  • wystąpienie konfliktu serologicznego w poprzedniej ciąży

Czynniki ryzyka niezwiązane z ciążą to przede wszystkim przetoczenia krwi.

W każdym z tych przypadków może dojść do immunizacji oraz wytworzenia przeciwciał przeciwkrwinkowych. Konflikt serologiczny pojawia się, gdy dojdzie to przedostanie się krwi dziecka do krwi matki. Ilość krwi wystarczająca do pobudzenia produkcji przeciwciał to około 0,2 ml. Ryzyko pojawienia się konfliktu jest wprost proporcjonalne do ilości krwi wprowadzonej do krwioobiegu.