Dla specjalistów

Opinia w sprawie podawania immunoglobiny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej przez położne w ramach świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej:

Kliknij obrazek by pobrać: