Mam grupę Rh(-), to znaczy, że wystąpi u mnie konflikt serologiczny – MIT

Konflikt serologiczny wystąpi, jeśli Twoje dziecko będzie miało grupę krwi Rh(+) oraz dojdzie do przecieku określonej ilości krwi do Twojego krwiobiegu, wskutek czego zaczniesz wytwarzać przeciwciała przeciwko krwinkom dziecka. Należy pamiętać, że kobieta z grupą krwi Rh(-) może urodzić dziecko, które będzie miało taką samą grupę krwi, Rh(-). Wtedy nie dochodzi do konfliktu serologicznego w zakresie antygenu Rh.

Zestawienie konfliktowe nie musi powodować konfliktu serologicznego – FAKT

Wykonanie badań diagnostycznych, które stwierdzają, że matka ma grupę krwi inną od ojca, np. ciężarna Rh(-), a ojciec Rh(+), nie jest równoznaczne z tym, że konflikt serologiczny wystąpi. Wszystko zależy od tego, jaką grupę krwi odziedziczy dziecko – jeśli po matce, konflikt nie wystąpi, jeśli po ojcu, może dojść do immunizacji i konfliktu serologicznego. Jeśli ojciec ma grupę krwi Rh(+) to prawdopodobieństwo, ze dziecko będzie również Rh(+) wynosi około 60%.

Mam grupę krwi 0 – jestem bezpieczna, konflikt serologiczny mnie nie dotyczy – MIT

Konflikt serologiczny najczęściej występuje w obrębie grupy Rh. Jednak zdarzają się przypadki, że dotyczy on również innych antygenów i występuje w obrębie głównych grup krwi: A, B, AB i 0. Badania w kierunku obecności przeciwciał przeciwkrwinkowych, powszechnie przeprowadzane u wszystkich ciężarnych już na pierwszej wizycie u ginekologa, pozwalają stwierdzić obecność przeciwciał przeciwko różnym antygenom krwinkowym – także tych z grup głównych A, B i 0. Mama z grupą krwi „0” może wytworzyć przeciwciała zarówno przeciwko krwinkom z grupy A, B, jak i AB.

Podanie immunoglobuliny anty-D zapobiega immunizacji, czyli wytwarzaniu przez matkę przeciwciał – FAKT

Immunoglobulinę anty-D podaje się w profilaktyce śródciążowej i poporodowej. Dawka dopierana jest w zależności od zaawansowania ciąży, sposobu porodu i innych wskazań. Immunoglobulina neutralizuje krwinki i zapobiega wytworzeniu się przeciwciał. Pozwala to zapobiec wystąpieniu konfliktu w kolejnych ciążach.

W czasie pierwszej ciąży nie zagraża mi konflikt serologiczny – MIT

Konflikt serologiczny najczęściej występuje w zakresie antygenu krwinkowego Rh. Rzeczywiście, w trakcie pierwszej ciąży niezwykle rzadko dochodzi do takiej postaci konfliktu serologicznego. Jednak należy pamiętać, że występują również konflikty serologiczne dotyczące innych antygenów, np. w obrębie głównych grup krwi czy też w zakresie antygenu krwinek płytkowych HPA1-a i tutaj problem może dotyczyć również kobiet w pierwszej ciąży. Do immunizacji może dojść także np. podczas: poronienia, zabiegów wewnątrzmacicznych, łyżeczkowania, ciąży pozamacicznej, krwawień w trakcie ciąży, a także podczas przetoczenia niezgodnej grupowo transfuzji krwi – wówczas również istnieje ryzyko konfliktu serologicznego już w pierwszej donoszonej ciąży.

Proste badania krwi wystarczą do zdiagnozowania konfliktu serologicznego – FAKT

Diagnostyka nie jest skomplikowana. Opiera się na wykonaniu badania grupy krwi oraz badania w kierunku obecności przeciwciał przeciwkrwinkowych u matki. Są to badania wykonywane rutynowo u każdej ciężarnej na początku ciąży. Jeśli chodzi o konflikt płytkowy to również podstawowym badaniem ryzyka konfliktu jest badanie krwi na obecność antygenu HPA1-a na płytkach krwi matki. Wszystkie te badania można wykonać podczas jednego pobrania krwi. Oznaczenie grupy krwi dziecka można wykonać również pobierając krew od matki, wykorzystując badanie płodowego DNA krążącego we krwi ciężarnej (już po 10 tygodniu ciąży). Jednak nie jest to już rutynowe badanie, a dodatkowo jest dość kosztowne. W przypadku stwierdzenia przeciwciał rozpoczyna się bardziej skomplikowaną diagnostykę w celu oceny ewentualnych konsekwencji konfliktu serologicznego u płodu.