Kiedy dochodzi do immunizacji?

Jeśli do krwioobiegu matki dostanie się niewielka ilość krwi płodu (ok. 0,2 ml) różniąca się od jej grupy krwi (zawierająca obcy antygen), dochodzi do immunizacji czyli „uczulenia” organizmu matki na dany antygen płodowy. Wówczas organizm ciężarnej zaczyna wytwarzać przeciwciała, które chcą zwalczyć „obce” krwinki. Z reguły, do przecieku krwi dochodzi podczas porodu. Do immunizacji czyli „uczulenia” matki na antygen czerwonokrwinkowy dochodzi u około 10-15% Rh(-) matek. Wytworzone w takiej sytuacji przeciwciała nie zagrażają dziecku z tej aktualnej ciąży. Jednak immunizacja, do której doszło w trakcie pierwszej ciąży i porodu, jest już groźna w drugiej i każdej kolejnej ciąży – jest to główny problem w najczęściej występującym konflikcie (w obrębie grup krwi Rh). Przeciwciała przenikają przez łożysko i jeśli płód w kolejnej ciąży ma antygeny Rh na powierzchni czerwonych krwinek (czyli ma grupę krwi Rh(+)), prowadzą do rozpadu zdrowych krwinek płodu. Konsekwencją jest choroba hemolityczna płodu, przebiegająca z niedokrwistością o różnym nasileniu.

Do immunizacji może dojść nie tylko w trakcie porodu (największy przeciek krwi), ale także w trakcie:

  • poronienia
  • przerwania ciąży
  • zabiegów wewnątrzmacicznych (między innymi biopsja trofoblastu, amniocenteza, kordocenteza)
  • urazów brzucha (szczególnie w III trymestrze ciąży)
  • transfuzji krwi niezgodnej grupowo
  • przedwczesnego odklejenia łożyska
  • ręcznego wydobycia łożyska
  • łyżeczkowania jamy macicy
  • krwawienia przedporodowego
  • usunięcia ciąży pozamacicznej