Diagnostyka konfliktu serologicznego

Pierwszym badaniem koniecznym w diagnostyce konfliktu serologicznego, które powinna wykonać każda ciężarna, jest badanie grupy krwi – zarówno w obrębie głównych grup krwi A, B, AB i 0, jak również w zakresie czynnika Rh.

Czym jest odczyn Coombsa?

Kolejnym jest wykonanie testu zwanego odczynem Coombsa, który pozwala stwierdzić, czy w organizmie ciężarnej znajdują się przeciwciała. Jeśli przeciwciała nie zostały wykryte, to u kobiet Rh(-), aby nie doszło do immunizacji i konfliktu serologicznego, należy wdrożyć profilaktykę śródciążową z podaniem immunoglobuliny anty-D około 28 tygodnia ciąży. Dzięki temu krwinki płodu krążące we krwi matki zostaną zneutralizowane i ryzyko immunizacji zostanie znacznie zredukowane. Podczas ciąży w razie potrzeby można wykonać badanie grupy krwi dziecka nieinwazyjną metodą poprzez badanie płodowego DNA krążącego we krwi matki (badanie polega na pobraniu krwi matki, niestety jest dość kosztowne, ale nie powoduje ryzyka dla płodu) lub też metodami inwazyjnymi, pobierając krew płodu bezpośrednio z pępowiny podczas kordocentezy (w taki sposób bada się również morfologię płodu, jeśli wystąpi konflikt serologiczny i podejrzewa się niedokrwistość u płodu).